נכות נפשית וחוות דעת פסיכיאטרית

נכות נפשית וחוות דעת פסיכיאטרית

נכות נפשית

בניגוד לרוב סוגי הנכות הגופניים, נכות הנפשית לא נראית לעין ולעיתים מוכחשת ע"י האדם החולה. הסיבה לכך היא המודעות הנמוכה למחלות נפש וקיומה של הסטיגמה החברתית, אשר מקשות על האנשים שסובלים מבעיות נפשיות לפנות לעזרה ולעמוד על זכויותיהם.
יש לציין ולהדגיש , כי מחלות נפש, כמו מחלות גופניות, יכולות להביא לנכות, כלומר, לגרום לפגיעה תפקודית אשר תמנע מאדם לפרנס את עצמו ואת בני משפחתו בצורה מספקת.
רבים מהחולים ומשפחותיהם אינם מודעים לזכויותיהם וההטבות המגיעות להם מהמדינה ומגורמים שונים נוספים.
קביעת הנכות מתבצעת ע"י בדיקת ועדה רלוונטית בביטוח לאומי או משרד הביטחון (במידה ומדובר בבעיה נפשית שהופיע במהלך שירות בטחוני) שמתייחסת לתוצאות בדיקה של מומחה מטעמה ולמסמכים רפואיים רלוונטיים מרופא המטפל. קביעת הנכות לא בהכרח משמעותה קבלת קצבת נכות.  המוסד לביטוח לאומי משלם קצבת נכות למי שבשל ליקוי גופני, נפשי או שכלי אינו מסוגל להשתכר 25% לפחות מהשכר הממוצע במשק או שכושרו להשתכר צומצם ב-50% לפחות. דרגת הנכות וגובה של קצבת נכות נקבעים עפ"י דרגת החומרה של מחלה כפי שבאה לידי ביטוי בפגיעה התפקודית הנגרמת לאדם.
במידה ומדובר במחלה נפשית שנגרמה כתוצאה מתאונת דרכים, תאונת עבודה, שירות צבאי או רשלנות רפואית ויש צורך בתביעה משפטית בתחום הנזיקין, על התובע להציג חוות דעת פסיכיאטרית של מומחה מטעמו וייתכן שהצד השני יבקש מומחה מטעמו או שבית המשפט ימנה מומחה.


חוות דעת פסיכיאטרית
זהו מסמך שמתעד את מצבו הנפשי של אדם  שלקה במחלה נפשית, תולדות המחלה, נסיבות גרימתה והשלכותיה על התפקוד היום-יומי ותעסוקתי. בסיכום חוות הדעת, נקבעת דרגת נכות בגין הפגיעה התפקודית כתוצאה מהמחלה.
כתיבת חוות דעת פסיכיאטרית מחייבת הערכה מקיפה ויסודית של הנבדק ע"י פסיכיאטר מומחה ובמידת הצורך, אבחון ע"י בעלי מקצוע נוספים, כגון נוירו-פסיכולוגים, מרפאים בעיסוק וכד'.